Produkty

Oferujemy szeroką gamę produktów o wysokich parametrach przeznaczonych dla urzędów państwowych, szkół, uczelni wyższych, biur oraz dostawców usług, którzy mają kontakt z osobami słabosłyszącymi.

Należą do nich:

Wszystkie produkty są projektowane i oferowane wraz z pełną dokumentacją technicznąwsparciem obsługi posprzedażnej projektu oraz serwisem i opieką techniczną.

Oferujemy również systemy do zastosowań specjalnych na zamówienie.
Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

>> Wsparcie techniczne